Select Page
B_OPEN
7/12
12-18

Kunstneriske undersøkelser tar i økende grad utgangspunkt i vitenskapelige publikasjoner, metoder eller problemstillinger. Vitenskapelig arbeid og metoder, fra både humaniora og naturvitenskap, er på ulike nivå relevant for kunstneriske prosesser og danner kunnskaps- og idegrunnlaget for mange kunstverk. Men hvordan er det motsatt vei: Er kunsten relevant for vitenskaplig arbeid og utvikling? Og kan kunsten bidra til kunnskapsbygging og nye erkjennelser utover visualisering og formidling?  Med denne ambisiøse undertonen i spørsmålene, inviterer B-open til et seminar hvor vitenskapelige miljø oppmuntres til å sette ord på kunstens betydning, eller potensielle betydning, i deres arbeid. Det vil også presenteres kunstverk inspirert av vitenskapelig arbeid og praksis, i forbindelse med utstillingen på Lydgalleriet, med åpning 6. desember.

Fullstendig program annonseres på www.b-open.no og facebook ”B-open” før 1. november.

The arts in science?

Artists research processes are increasingly inspiered by scientific world of publications, methods and questions. Sceientific work and methods, stemming from both social and natural sciences, is at different levels relevant for artists. But what is it like the other way around:  is art relevant for scientific work and development? Can art contribute to the over all aim of buidling knowledge and understanding of our world? With this ambitious undertone in the questions, B-open welcomes to a seminar where scientists and artist are invited to explain their view on the contributions of art in their work or in future scientific works. The seminar will include artist presentations and is connected to the exhibition at Lydgalleriet, opening on Friday 6th of December.

Program and updates on www.b-open.no and facebook “B-open” before November 1st.

2. etg av Lydgalleriet
Skostredet 16.