Select Page

30/04/2016 – 08/05/2016

Åpningstider:

Man–tir kl. 11:00–19:00

Ons–søn kl. 11:00–17:00

Vernissage:

30/04 kl. 17:00 – 20:00

Kunst og Designhøgskolen i Bergen har gleden av å presentere avgangsutstilling i design.
Studentene som våren 2016 avslutter masterstudiet, tar i sine prosjekter opp spørsmål og utfordringer som er dagsaktuelle, fra miljøproblemer og konsumerisme til urbanisering, kjønnsroller og tillit til offentlige myndigheter. På ulike måter, og med ulike faglige utgangspunkt, arbeider de med mange av de store utfordringene i verden.
Utstillingen viser en utvikling fra design som overflate til design som middel til å gå til kjernen av problemer, for å utvikle mer funksjonelle løsninger, men også for å skape en dypere forståelse av fenomener man ofte har en overfladisk forståelse av i hverdagen.

Årets utstilling er i det gamle fengselet i Bergen. Fra hver sin celle viser studentene sine prosjekter i stor bredde – og presentere løsninger for fremtiden, løsninger som kan bidra til å spille en positiv rolle i utviklingen av samfunnet.
Det gamle fengselsbygget, som tidligere var en ramme for tvang og begrensning av utfoldelse, skal i et par uker bli til et sted for å vise idé er fri fra vanetenkning og vise at design kan være et middel til frihet.

The students who graduate from the master’s programme in design at Bergen Academy of Art and Design in spring 2016 raise very topical questions and challenges in their projects – from environmental problems and consumerism to urbanisation, gender roles and trust in public authorities. In different ways, and with different points of departure, they explore many of the great challenges the world is facing today.
The exhibition shows a development from design as something superficial to design as a tool for exploring the core of a problem, a means of developing more functional solutions, but also creating a deeper understanding of phenomena that we often have a superficial understanding of in everyday life.

This year’s exhibition is held in the old prison in Bergen. From their respective cells in this building, the students have a space to show the full range of their projects – and present solutions for the future that can play a positive role in the development of society. The old prison building, where coercion and the suppression of free expression used to be the order of the day, will for a few weeks be a place where ideas that are free of conventional thinking are shown.

 

Gamle Bergen Kretsfengsel

Rådstuplassen 8a, 5017 Bergen, Hordaland

http://muid16.no/