Select Page
Albert Janesch_Wassersport, 1936. Deutsche Historische Museum, Berlin4/9/2015 – 7/2/2016
 
Åpen//Open:
Mandag-fredag // Monday-Friday 11– 16
Lørdag-søndag // Saturday-Sunday 11-17
 
Vernissage:
4/9: 19.00

Kunst i kamp tar for seg et mørkt kapittel i norsk og europeisk kunsthistorie.

I 1942–43 ble utstillingen Kunst og ukunst vist i Nasjonalgalleriet i Oslo og i kunstforeningene i Trondheim, Bergen og Stavanger. I Bergen inkluderte utstillingen verk fra Bergen Billedgalleri (nå KODE). Kunst og ukunst var inspirert av offisielle kunstmønstringer i Nazi-Tyskland, og var ment som en pedagogisk en sammenstilling av «forbilledlig» eldre norsk kunst og såkalt «degenererte» verk. Den moderne kunsten fra 1900-tallets første tiår ble sett på som avvik som skulle «ryddes» ut av museumssamlingene.

Kunst i kamp vil delvis rekonstruere utstillinger arrangert av det nazistiske styret i Tyskland og Norge, og viser også bilder malt av tyske soldatkunstnere som var stasjonert i Norge. Med utgangspunkt i nazismens kunstsyn og kulturpolitikk, undersøker Kunst i kamp hvilke vilkår kunsten og kunstinstitusjonene har når de brukes i strid. Hvordan skal museer og kunstinstitusjoner forholde seg til denne delen av vår historie?

Prosjektet er et samarbeid mellom KODE og forskningsprosjektet Modernism and Christianity ved Universitetet i Bergen.

A dark chapter in Norwegian and European art history.

In 1942–43 the exhibition Art and Non-Art was shown at the National Gallery in Oslo, and in the art associations of Trondheim, Bergen and Stavanger. In Bergen the exhibition included works from Bergen Billedgalleri (now KODE). Art and Non-Art was inspired by the official art exhibitions in Nazi Germany and was intended as an instructive comparison of “exemplary” older Norwegian art with so-called “degenerate” works. Modern art from the first decade of the 20th century was considered deviant, and as such should be “cleansed” from the museum’s collections.

Art in Battle is in part a reconstruction of the exhibitions that were arranged by the Nazi authorities in Germany and Norway, but will also show pictures painted by German soldier artists who were stationed in Norway. Based on the artistic views and cultural politics of Nazism, Art in Battle examines the conditions that art and art institutions are faced with when they are exploited in a political struggle. How can museums and art institutions reflect upon this part of our history?

The project is a collaboration between KODE and the research project Modernism and Christianity at the University of Bergen

Photo:  Albert Janesch, Wassersport, 1936. Foto: Deutsche Historische Museum, Berlin

Kode 4
Rasmus Meyers allé 9
post@kodebergen.no