Select Page

10/06/2016 – 12/06/2016

Åpningstider:

Fre–søn kl. 18:00–20:00

Produksjonen ‘Please Body Follow’ er et hybrid kunstverk som blander samtidsdans, teatral tekst og performance art med en aktiv scenografi. Ved å fortelle om sin egen opplevelse om å leve med sykdom (ME) ønsker Nilsen Oma å skape en diskusjon rundt ME sykes livskvalitet. Hvordan påvirker ME kroppen? Hvordan er livskvaliteten til en ME syk i dag? Hva er det avgjørende for å lede et liv som er sunt og oppegående, og samtidig leve på sykdommens premisser?
Verket byr på en sterk og intens opplevelse… Vi blir vitne til en ytterst personlig kamp for å forstå sykdommen, dens høyst virkelige og reelle utfordring. Nilsen Oma deler med oss den oppriktige kampen for å være et lykkelig menneske i en syk kropp.

”Don’t confuse good health with not being sick. A truly healthy life is one spent creating value—tackling the challenges thrown at us over a lifetime, striving to achieve something worthy and meaningful; constantly expanding the frontiers of our lives.”
(Daisaku Ikeda)
Medvirkende:
Koreograf, utøver og produsent: Kristine Nilsen Oma
Plakat: Janne Robberstad
Co produsent: Per Rutledal
Dramaturgisk konsulent: John Britton

Please Body Follow
A very personal dance theater performance about ME.

The production ‘Please Body Follow’ is a hybrid artwork that blends contemporary dance, theatrical text and performance art with an active scenography. By telling about their own experience of living with illness (ME) Nilsen Oma wishes to creating a discussion around the life quality of people with ME. How does ME affects the body? How is the quality of life of people with ME today? What is essential to lead a life that is healthy and ambulatory, while living on the disease premises?
The work provides a strong and intense experience.. We are witnessing an intensely personal battle for understanding the disease, its most real and true challenge. Nilsen Oma shares with us the sincere struggle to be a happy person in a sick body.

”Don’t confuse good health with not being sick. A truly healthy life is one spent creating value—tackling the challenges thrown at us over a lifetime, striving to achieve something worthy and meaningful; constantly expanding the frontiers of our lives.”
(Daisaku Ikeda)
Starring:
Choreographer, performer and producer: Kristine Nilsen Oma
Poster: Janne Robberstad
Co producer: Per Rutledal
Dramaturgic Consultant: John Britton

Stiftelsen 3,14

Vågsallmenningen 12, 5014 Bergen

www.stiftelsen314.com