Select Page

10.01.2020 – 23.02.2020

Åpningstider:
Tir– Fre kl. 11–17
Lør– Søn kl. 12–16

Vernissage:
10/01 kl. 18:00 – 20:00

KUNSTHALL 3,14
Vågsallmenningen 12
https://www.kunsthall314.art/


“Concepts of O” inviterer til en gjenoppdagelse av noen av fortidens glemte konsepter og forsking. Kjersti Sundland retter oppmerksomheten mot de ubeleilige båndene til mystiske og okkulte tradisjoner som har bitt fjernet i etableringen av psykologi som vitenskapelig fagfelt. Utstillingen utforsker hvorvidt tidligere systemer for helbredelse og transetilstander kan forfriske innsikten vår, i en tidsalder preget av en voksende global økonomi hvor det kjempes om og kapitaliseres på oppmerksomheten vår.
“Concepts of O” er utstillingen av de kunstneriske resultatene fra Kjersti Sundlands kunstneriske forskningsprosjekt (PhD 2016-2020) “In The Presence of Phantoms”. Kunst- og designhøyskolen i Bergen – Institutt for samtidskunst, Fakultet for kunst, musikk og design, Universitetet i Bergen.


English
“Concepts of O” invites us to re-engage in some of the forgotten concepts and research of the past. Kjersti Sundland brings attention to some of the inconvenient ties to mystical and occult traditions that have been removed to establish psychology as a scientific field. The exhibition explores whether former systems of healing and trance states can refresh our insight in a growing global economy capitalizing on our zealous attention.
“Concepts of O” is the exhibition of the artistic results from Kjersti Sundland’s PhD artistic research project (2016-2020) “In The Presence of Phantoms”. The Art Academy – Department of Contemporary Art, Faculty of Fine Art, Music and Design, University of Bergen.