Select Page

23/08/2019 – 13/10/2019

Åpningstider:
tir– fre kl. 11–16
sat– sun kl. 12–16

Vernissage:
23/08 kl. 18:00 – 21:00

KRAFT Bergen
Vågsallmenningen 12
http://kraftkunst.no

I årets INVITERT-utstilling har Kiyoshi Yamamoto invitert med seg den anerkjente islandske kunstnergruppen The Icelandic Love Corporation. Samarbeidet fokuserer på felles arbeidsfelt og metoder som tekstil, performance, glass og trykk, der en remiks av Kiyoshis og ILCs arbeider vises sammen med nye kollaborative arbeider. Tematisk jobber kunstnerne utfra samme plattform, der diskusjonen rundt konseptet verdi er i fokus, også med tanke på kunst som en omformer av verdier.

For this year’s INVITERT exhibition, Kiyoshi Yamamoto has invited the acclaimed artist group The Icelandic Love Corporation.

Their collaboration focuses on their common practices, methods and media including textiles, performance, glass and print, where a remix of Kiyoshi’s and ILC’s work is shown alongside new collaborative pieces. Thematically, the artists work from the same platform, discussing the concept of value, and art as a converter of values.