Select Page

moon_gazing_photoSV_HKS_lite

22/1– 14/2 2016

Åpningstider:

Ons – søn 12.00-18.00

Vernissage:

22/1 kl. 19:00

Kirsti van Hoegee: “Moon Gazing”

I prosjektet Moon Gazing undersøker Kirsti van Hoegee historiene rundt fotografi og astronomi. Hvordan har utviklingen av fotografiet og teleskopet påvirket vårt forhold til universet? Hva gjør det med oss mennesker at vi mister tilgangen på stjernehimmelen? Og vil fotografier fra det ytre rom igjen knytte oss sammen med universet?

Naturlig mørke er et avtagende fenomen ettersom sivilisasjonen fortsetter å vokse, og menneskets behov for å lyse opp natten øker. Store deler av befolkningen lever i dag i nattlig opplyste bysamfunn, hvor vi er unntatt opplevelsen av en ren og klar stjernehimmel. Melkeveien som en gang var en naturlig del av nattopplevelsen, er nå visket ut av den elektriske belysningen.

Samtidig med at det synlige universet viskes ut, får vi stadig nye bilder servert fra det ytre rom. Hubble-teleskopet serverer bilder fra universet som er så spektakulære at det er vanskelig å forholde seg til. Månen kan sees med det blotte øyet, selv på dagen. Månen styrer tidevannet, den er grunnlaget for vår tidsregning, og den slutter ikke å fascinere.

Moon Gazing består av fotografier tatt av Månen med mobiltelefon gjennom teleskop. Fotografiene er samlet i en kalender, og dag for dag vil kalenderen blir mindre ettersom publikum tar med seg en måne hjem.

In her project entitled Moon Gazing, Kirsti van Hoegee investigates the stories linked to photography and astronomy. How has the development of photographies and telescopes influenced our relationship to the universe? How does the lack of a visibly starlit sky affect us? Will photographs taken in outer space reattach us with the universe?

Natural darkness is a decreasing phenomenon as the growth of our civilisation continues, and our need to light up the night is increasing. Large parts of the earth’s population are living in permanently lit cities, with no access to a clear and starlit sky. The Milky Way, once a natural part of the nocturnal experience, has been erased by electrical lighting.

As the visible universe is being erased, we seem to gain an expanding access to images from outer space. The Hubble telescope offers images so spectacular that they seem difficult to even relate to. The moon is visible to the naked eye even at midday. The moon affects the tide, it is the source of our time system, and never seizes to amaze.

Moon Gazing consists of photographs depicting the moon, taken with a cell phone and through a telescope. The images are gathered in a calendar, which will gradually disintegrate as the exhibition visitors bring home a moon on each new day.

Hordaland Kunstsenter

Klosteret 17

kunstsenter.no