Select Page

web_gold_varieties-3

13/11 – 23/12

Åpningstider:
Tirsdag-fredag: 11-17
Lørdag-søndag: 12-16

Vernissage:

13/11 18.00

KRAFT presenterer utstillingen Gold Varieties av Kirsti van Hoegee.

Van Hoegee har i sine siste kunstprosjekter undersøkt aspekter og dratt paralleller mellom insekters adferd og den stadig mer belyste kloden. Utstillingen viser nye skulpturelle arbeid bestående av 21 lakkerte insekter.

Kirsti van Hoegee (1975) bor og jobber i Bergen. Hun har bachelor i Fotografi og Master i Kunst fra Kunsthøgskolen i Bergen, og jobber i et spenn av uttrykk, ofte med fotografiet som utgangspunkt.

——

KRAFT presents the exhibition Gold Varieties by Kirsti van Hoegee.

Van Hoegee has in her latest art projects explored aspects and drawn parallells between insects’ behaviour and the increasingly illuminated globe. The exhibition presents new sculptural work consisting of 21 lacquered insects.

Kirsti van Hoegee (1975) lives and works in Bergen. She has a Bachelor in Photography and a Master in Fine Art from Bergen Academy of Art and Design. Her expressions span widely, often with photography as her starting point.

www.kraftkunst.no