Select Page

19/01/2017 – 05/02/2017

Åpningstider:

Fre–søn kl. 12:00–17:00

Vernissage:

19/01 kl. 19:00 – 21:00

I utstillinga «Menneske og dyra» har illustratør og kunstnar Katrin Berge visualisert betraktningane sine rundt samspelet mellom menneske og dyr gjennom detaljerte og nitide blyantteikningar.

Bak motiva ligg tankar og refleksjonar rundt mennesket sitt forhold til dyra det deler naturen med, dyr som i stor grad er prisgitte våre motiv og handlingar. Katrin har i utstillinga lagt vekt på kontrasten mellom det vakre og behagelege på den eine sida og det mørke og urovekkande på den andre.

Vidare er dynamikken mellom det direkte og realistiske og det fabulerande og fantasifulle, heilt sentral i Katrin sine illustrasjonar. Skogen fungerer som bakteppe for ulike scenario og har vore ei stor inspirasjonskjelde for illustratøren.

Katrin presenterer med utstillinga ein eigen symbiose som problematiserer og reiser sentrale spørsmål rundt korleis vi stiller oss til alt det levande vi omgir oss med – til ettertanke og inspirasjon for refleksjon rundt vår eigen eksistens og vår felles framtid.

Pamflett

Magnus Barfotsgate 25, 5015 Bergen

www.pamflett.no