Select Page

15/02/2019 – 10/03/2019

Åpningstider:

tor kl. 12–18

fre– søn kl. 12–16

Spørsmål: Hvordan flykter du fra realiteten i fengselet?
Svar: Jeg lukker øynene, leser, ber, tar dop, gråter, følger strenge rutiner, jeg har vår kjærlighet, jeg drømmer at jeg flyr, tar antidepressiva, vasker og rydder, komponerer sanger, ler og får andre til å le, jeg har barnet mitt, jeg har prøvd alt, men ingenting hjelper.

Tekstil, video, fotografi, lyd, broderi, vev, skrift: Alt kretser rundt livene til en rekke kvinnelige innsatte i fengsler i Norge og i Spania, Alle verkene er et resultat av frivillig arbeid i fengsler i Norge og i Spania. Flere av verkene er lagd i direkte dialog med de kvinnelige innsatte.

Question: How do you escape the reality of prison?
Question: I close my eyes, read, pray, take drugs, cry, follow strict routines, I have our love, I dream that I fly, take anti-depressants, wash and clean, compose songs, laugh and make others laugh, I have my child, I have tried everything but nothing helps.

Textiles, video, photography, sound, embroidery, tapestry, word: Everything spins around the lives of a number of female inmates in prisons in Norway and in Spain. All the works are a result of voluntary work in prisons in Norway and in Spain.
Several of the works have been made in direct dialogue with the female inmates.

Kunstgarasjen

Møllendalsveien 15, 5009 Bergen

www.kunstgarasjen.no