Select Page

19.06.2020 – 31.07.2020

Åpningstider:

Utstillingen er åpen etter avtale: 934 61 93.

The show is open by appointment: +47 934 61 983

Vernissage:
19/06 kl. 12:00 – 17:00

CM7
Christian Michelsens gate 7
http://kunstguide.no


Velkommen til utstilling med to kunstnere fra kunstguide.no, Kari Hjertholm og Kay Arne Kirkebø.
Utstillingen er åpen etter avtale: 934 61 93.

Kari Hjertholm arbeider hovedsakelig som tekstilkunstner, ofte i store formater. Hun er ute etter en sanselighet, taktilt for øye og sinn. Teknikken hun bruker kalles ‘tufting’ – tusenvis av små løkker av tynne tråder står ut fra et bunnmateriale. Hjertholm har studert ved Bergen Kunsthåndverkskole, avd. for tekstil, Vestlandets Kunstakademi (Bergen) og Valands Kunsthøgskole (Göteborg), hun er innkjøpt av bl.a Nasjonalmuseet og KODE.

Kay Arne Kirkebø jobber med tegning i bilde, -video og –bok/fanzine format. Han er kjent for sine detaljrike tegninger av intrikat arkitektur og tilsynelatende uendelige bylandskaper. På CM7 viser han både motiv som har en mer avslappet slacker- strek i tidsvis truende hverdagsscener og geometriske former. Kirkebø bor og arbeider i Bergen, han har en mastergrad i kunst (2014) fra Kunst- og designhøgskolen i Bergen.

Kunstguide.no er nettsiden hvor du selv kontakter kunstneren for å kjøpe kunst. Nettsiden er drevet av VISP og har som mål å øke salg og synlighet for kunstere i Bergen og omegn, kunstguide er støttet av Kulturrådet, Vestland fylkeskommune og Bergen kommune.

NB: Med tanke på Covid-19 vil det være begrensninger på antall besøkende i galleriet, vi har derfor også valgt vernissage fra 12-17 for å unngå for mange besøkende på en gang.


English
Welcome to this exhibition with two artists from kunstguide.no, Kari Hjertholm and Kay Arne Kirkebø.
The show is open by appointment: +47 934 61 983

Kari Hjertholm works mainly as a textile artist, often in large formats. She is looking for a sensuality, tactile to the eye and mind. The technique she uses is called ‘tufting’ – thousands of small loops of thin threads originates from the main material. Hjertholm has studied at Bergen Kunsthåndverkskole, Department of Textiles, Vestlandets Kunstakademi (Bergen) and Valands Kunsthøgskole (Gothenburg), she is part of the collections of the National Museum and KODE.

Kay Arne Kirkebø works with drawing in picture, video and book/fanzine format. He is known for his detailed drawings of intricate architecture and seemingly endless urban landscapes. At CM7 he will show both motifs that have a more relaxed slacker style in somewhat threatening everyday scenes and geometric shapes. Kirkebø lives and works in Bergen, he holds a master’s degree in art (2014) from Kunst- og designhøgskolen in Bergen.

Kunstguide.no is the website where you can contact the artist directly to buy art. The website is run by VISP and aims to increase sales and visibility for artists in Bergen and the surrounding area, kunstguide is supported by the Norwegian Arts Council, Vestland county municipality and Bergen municipality.

NB: With regard to Covid-19, there will be restrictions on the number of visitors to the gallery, we have also chosen a long running vernissage from 12-17 to avoid too many visitors at once.