Select Page

kari-aasen-foto-a

28/2 – 8/3
Alle dager//All days: 12 – 20
Vernissage:
28/2: 14.00
 
 

Kunstneren skriver:


I denne serien, Still Life, har jeg arbeidet med avstøpning av organisk plantemateriale i porselen. Prosjektet har en vitenskapelig tilnærming, der systematisering av innsamlet organisk materiale og kartlegging av de ferdige keramiske objektene representerer en fortelling om sykliske endringer og  naturens sårbarhet. Et melankolisk tilbakeblikk, en erindring om noe som var, et ønske om å holde fast, katalogisere det forgjengelige og arkivere det dødelige.

I tillegg viser jeg serien Dagboknotat-prosjektet 2014 der jeg fokuserer jeg på rytme og gjentakelse i daglige prosesser, et håndavtrykk i leire hver dag gjennom et helt år. Mitt avtrykk, en nærværelse, en fysisk erfaring og gjentagende repetativ handling, et møte mellom hånd og materiale. De 365 objektene er daterte og blir kronologisk montert til en større helhet.

 

Visningsrommet USF
Georgernes Verft 12
usf.no