Select Page

05/05/2017 – 07/05/2017

Åpningstider:

Fri–sun kl. 12:00–16:00

Vernissage:

05/05 kl. 19:00 – 22:00

Kaare Ruud (1993) Baserer sine verker på gamle fotografier fra hans barne- og ungdomstid. Han har falskt minne syndrom, og bruker kunst som en form av terapi. Han arbeider med forskjellige medier som kan avbilde hans opplevelse av hva fotografiet representerer, som en slags fortsettelse av fotografiet inn i arbeidene. Dette resulterer i abstrakte malerier og installasjoner.

I denne utstillingen bruker han sin egen dagbok og egne fotografier fra en viss periode i livet sitt, og sin mors dagbok fra når hun var på samme alder. Han setter de opp mot hverandre i form av tekstile verker, installasjon og fotografier. Han vil utforske hvordan to lignende livserfaringer kan resultere i såpass ulike personligheter. Og om det finnes noen likheter, er de der på grunn av at de er i slekt, eller er de der på grunn av alderen?

Kaare Ruud (1993) Bases his works on old photographs from his childhood and adolescence. He suffers from False Memory Syndrome, and is using art as a form of therapy. He works with different media to depict his experience of what the photography represents, as a form of continuation of the photography into the work. This results in abstract paintings and installations.

In this exhibition he is using his own diary and photographies from a certain period of time and his mothers’ diary from when she was the same age, putting them together, in form of textile works, installation and photography. He wants to explore how two relatively similar life stories can result in such different personalities. And if there are any similarities, are they there because they are related, or are they there because of the age?

Galleri Fisk

Kong Oscars Gate 46

www.gallerifisk.no