Select Page

 

24/11/2016 

Åpningstider:

Tor kl. 19:00–21:00

Google Translate:
Dersom forståelsen av boken / artist book / bibliotek som potensiell ny plass for kunst kreasjoner og offentlige erfaringer er ikke ny, moderne globalisering og digital revolusjon utløste en ny interesse for disse sakene. Faktisk, i de siste årene, en vitne spredning av kunstbegivenheter og kuratoriske eksperimenter med fokus på arbeid som viktigste mål er å utfordre vår visjon om bibliotekets eller bokens “tradisjonelle” rolle. En rekke av disse verkene, setter klassifisering og arkivering metoder i sin kjerne, bruker boken / bibliotek strukturelle systemer som ideologiske modeller (eller counter-modeller) for kunst. Andre bruker den tilsynelatende rigidness av disse “medier” eller institusjoner som et kraftig verktøy for sosial kritikk. Tatt alle sammen, de satt foran oss den hemmelige sensualitet av bokens eller bibliotekets imaginære og fysiske mellomrom.

Ta en titt på Julie Jones ‘utvalg av bøker fra bibliotekets eget arkiv og fantastiske nye oppkjøp før foredraget starter kl 19:30.

Julie Jones er en foto-historiker og førsteamanuensis kurator på Centre Pompidou i Paris.

If the understanding of the book / artist book / library as potential new space for art creations and public experiences is not new, contemporary globalization and digital revolution triggered a fresh interest in these matters. Indeed, in the most recent years, one witnessed the proliferation of art events and curatorial experiments focused on works whose main aim is to challenge our vision of the library’s or the book’s “traditional” role. A number of these works, putting classification and archiving methods at their core, use the book / library structural systems as ideological models (or counter-models) for art. Others use the apparent rigidness of these “mediums” or institutions as a powerful tool of social critique. Taken all together, they put before us the clandestine sensuality of the book’s or the library’s imaginary and physical spaces.

Have a look at Julie Jones’ selection of books from the Library’s own archive and fantastic new acquisitions before her lecture starts at 19:30.

Julie Jones is a photo-historian and associate curator at the Centre Pompidou in Paris.

IN THE LIBRARY

Vaskerelven 8

https://www.facebook.com/inthekhiblibrary/