Select Page

04.09.2020 – 08.11.2020

Åpningstider:
tir– søn kl. 11–17
tor kl. 11–20
Gratis inngang hver torsdag mellom klokken 17-20

Vernissage:
04/09 kl. 13:00 – 20:00

Omvisninger:
Hver søndag 14:00
Hver søndag 13:00 Barnefamilier

Bergen Kunsthall
Rasmus Meyers allé 5, 5015 Bergen

https://kunsthall.no


Den samisk-norske kunstneren Joar Nango er årets Festspillkunstner i Bergen Kunsthall. Nango er opprinnelig utdannet arkitekt. Hans utstillinger fungerer som laboratorier for en undersøk-ende praksis preget av fleksibilitet, pragmatisme og tilpassing til naturen, inspirert av erfaringer og tradisjoner fra kunstnerens bakgrunn i Nord-Norge.
Fremfor å presentere utstillingen som et ferdig produkt, bruker Nango utstillingsrommet som en arena for sosiale prosesser. Steder og situasjoner skapes med utgangspunkt i improvisasjon og kollektiv handling. Hans arbeider berører spørsmål omkring urfolksidentitet og dekolonialisering, ikke ved å se på disse temaene isolert, men som et utrykk for en pågående spenning mellom såkalte kulturelle senter og periferi. Utstillingen er bygget opp omkring et teoretisk rammeverk som Nango har etablert gjennom samtaler med kollegaer fra ulike kunstneriske og akademiske fagfelt. Blant disse er kunst historikeren Mathias Danbolt, skribent og kurator Candice Hopkins og antropologen Dimitris Dalakoglou. Et av Nangos vedvarende interesseområder er samisk arkitekturhistorie. I utstillingen vil kunstnerens bibliotek med litteratur om dette temaet bli inkludert, i tillegg til en serie med reapproprierte historiske bilder fra 1700-tallet.

Fremfor å presentere utstillingen som et ferdig produkt, bruker Nango utstillingsrommet som en arena for sosiale prosesser. Steder og situasjoner skapes med utgangspunkt i improvisasjon og kollektiv handling. Hans arbeider berører spørsmål omkring urfolksidentitet og dekolonialisering, ikke ved å se på disse temaene isolert, men som et utrykk for en pågående spenning mellom såkalte kulturelle senter og periferi.


English
The Festival Exhibition 2020 at Bergen Kunsthall presents Norwegian-Sámi artist Joar Nango. Initially trained as an architect, Nango constructs his exhibitions as labora tories, investigating traditions and experiences from his cultural background in Northern Norway, characterized by flexibility, pragmatism and adaptation to nature.

The exhibition will be less a finished product than an arena for a social process of creating places and situations with possibilities for improvisation and collective action. Nango’s work addresses indigenous identity and decolonialization, looking at these topics not in isolation, but as an expression of the ongoing dynamics between the so-called cultural centre and its peripheries.