Select Page

26/01/2018 – 18/03/2018

Åpningstider:

tue– €sun kl. 11–17

€“thu kl. 11–20

Vernissage:

26/01 kl. 20:00 – 22:00

Omvisninger:
Hver søndag kl 14:00
Torsdag 25. januar kl 18:00 for medlemmer
Søndag 28. Januar kl 13:00 for barnefamilier
Plattform
Lørdag 27. Januar kl 14:00: Joachim Koester & Jelena Martinovic
Hendelse
Fredag 9. mars kl 20:30 Borealis & Bergen Kunsthall: things that SHINE and THINGS that are DARK
Koester arbeider med film, foto og installasjon. Han tilhører en generasjon kunstnere som kritikeren Hal Foster i sin tid kalte ”the archival approach”, og som for Koesters del innebar at han beveget seg i passasjene mellom dokumentasjon og fiksjon. I de senere arbeidene er det persepsjonens grenser og den tilsynelatende virkelighetens skjulte sider som er hans fokus. Han vender seg like gjerne mot det spirituelle og bevissthetsutvidende som det teknologiske og historisk forankrede. Filmene Tarantism (2007) og Howe (2013) spiller begge på nevnte aspekter. Der den første er utledet av en populær Middelalder-tro fra det sørlige Italia, hvor man mente at tarantell-bitt fremkalte – og ble kurert av – en frenetisk dans, er den andre fundert i ingeniøren Elias Howes nyvinning fra 1846, nemlig symaskinen.

Koester works with film, photos and installation. He belongs to a generation of artists with whom the critic Hal Foster associated the concept ”the archival approach“, and in Koester’s case this involved frequenting the areas between documentation and fiction. In his more recent works it is the limits of perception and the hidden sides of apparent reality that provide his focus. He turns with equal interest to the spiritual and consciousness-expanding as to the technological and the historically rooted. The films Tarantism (2007) and Howe (2013) play on these aspects. Whereas the former is derived from a popular medieval belief from southern Italy, where it was thought that the bite of the tarantula caused — and was cured by — a frenzied dance, the latter is based on the engineer Elias Howe’s innovation from 1846, the sewing machine.

Bergen Kunsthall

Rasmus Meyers Allè 5

kunsthall.no