Select Page

24/06/2017 – 29/07/2017

Åpningstider:

tir– €lor kl. 12–16

Vernissage:

24/06/17 kl. 20

Jeannine Han og Dan Riley er en kunstner-duo som undersøker skjæringspunktet mellom materialitet og teknologi gjennom å lage eksperimentelle filmer, skulpturer og skape situasjoner i gallerirommet. For utstillingen ved Entrée produserer de en ny film og en stedsspesifikk lydinstallasjon. Duoen er opptatt av bruken av algoritmer i søkemonitorer, slik som Google, og hvordan vi blir levert ”skreddersydd” innhold, som samtidig gjør andre perspektiver mindre synlige for oss. De ser på sammenhenger mellom det digitale og det analoge, hvordan vi gjennom datateknologi forstår andre genetiske prosesser.

Jeannine Han and Dan Riley are an artist duo who explores the intersection of materiality and technology through creating experimental films, sculptures and through creating situations in the gallery. For the exhibition at Entrée, they produce a new film and a site-specific sound installation. The duo is concerned with the use of algorithms in search monitors, such as Google, and how we are delivered “tailored” content, which is making other perspectives less visible to us. They look at the connections between the digital and the analogue, how we through computer technology understand other genetic processes.

Entrée

Markeveien 4b

entreebergen.no