Select Page

18/08/2017 – 08/10/2017

Åpningstider:

tir– €fre kl. 11–17

lor–€“son kl. 12–16

Vernissage:

18/08 kl. 18:00 – 20:00

I Heisen: Med alle store hendelser er hver naturkatastrofe eller samfunnsmessig forandring et mangfold av visjoner, tusenvis av linser som dokumenterer hendelser. “ett hundre og tjueåtte fot” av den Amerikanske kunstneren Jason Nelson gjenskaper disse visjonene gjennom et interaktivt mosaikk digitalt kunstverk som bruker hundrevis av bilder og poetiske / opplysende tekster tatt av elever fra den japanske tsunami-berørte regionen Tohoku. En landsby hvor det stort sett kun var skoleelever som overlevde på grunn av skolens høytliggende lokalisering da den dødelige bølgen kom skyllende inn fra havet. Hver av bildene er en historie, en evig inspirerende fortelling, og kunstverket rekombinerer dem, og danner overbevisende mosaikkkombinasjoner for utforskning.
Hver gang du beveger datamaskinens mus og klikker, kan du på skjermen utforske stadig nye bilder og se nye relasjoner mellom historiene.

In the Elevator Jason Nelson is exhibiting the work “one hundred and twenty-eight feet”. With every major event, every natural disaster or societal change there are a multitude of visions, thousands of lenses documenting the experiences, the victories and the challenges. “one hundred and twenty-eight feet” recreates these visions through an interactive mosaic digital artwork which uses hundreds of images and poetic/enlightening texts captured by the students from the Japanese tsunami impacted region of Tohoku. Recorded and expressed were scenes of rebuilding, of a hopeful future amidst the rubble and damage. Each of the images is a story, a forever inspiring narratives, and the artwork recombines them, forming compelling mosaic combinations with each exploration.
Every time you move your mouse and click, you can on the monitor explore new images and see new relationships between the stories, to infinitely zoom through a webbed mosaic of images and poetic texts.

Kunsthall 3.14

Vågsallmenningen 12, 5014 Bergen

www.kunsthall314.art