Select Page

Jannecke_K_Heien

20/2 – 20/3 2016

Åpningstider:

Tirs – fre 11.00 – 17.00

Lør – søn 12.00 – 16.00

Vernissage:

20/2 kl. 15.30

 

Jannecke Knudsen Heien, Long Term Game – Vision of the Future

Som bud i Skillingsbanken sommeren 1978, gikk man daglig med en tung protokoll til Norges Bank. I samme rom vil 5 finans- og makroøkonomer møtes for å drøfte ett spørsmål;

– Hvorfor og hvordan er uendelig økonomisk vekst mulig? Deltakerne skal gjøre sin argumentasjon logisk for ikke-økonomen, og visualisere tallstørrelser i 3D, slik de fremskrives 100 år frem i tid. Sammen velger de med kunstner ut en essens, og bygger denne som en installasjon i hvelvet.

Vårt kognitive apparat har begrensninger når det kommer til å tenke fremover i tid. Vi får problemer når vi nå må forstå gradvis endring, og vurdere fremtidig risiko lenger frem enn 15-20 år. Hva taper vi om vi ikke prøver å tenke virkelig langsiktig? Anskueliggjøring og møter mellom meningsskapende og absurde elementer er stikkord for prosjektet, som prøver å få til interaksjon mellom aktører uten tradisjon for samarbeid.

 

Stiftelsen 3.14

vågsallmenningen 12

stiftelsen314.com