Select Page

22/03/2019 – 14/04/2019

Åpningstider:

 tor kl. 12–18

fre– søn kl. 12–16

Vernissage:

22/03 kl. 19:00 – 21:00

Jan Henning Larsen viser en kombinasjon av treskulpturer og tresnitt på lerret og papir. Utover tradisjonelle trykk på papir arbeider han med tresnitt i storformat på lerret. Han bearbeider platene med sag, fres og treskjærerjern, som gir bildene et rått og spontant uttrykk. Tematikken hos Larsen er gjennomgående knyttet til bygdelandskap og – kultur, magi og overtro.

En tilbakevendende historie som går i små og store sirkler, der gjenstander og hendelser gjennoppstår i nye former. En billedverden som blant annet skildrer enkeltmenneskets møte med det moderne samfunn. Den karikerte stilen legger grunnlag for videre fortolkning hos betrakteren. Vi vil også vise en portrett-film om kunstneren.

Jan Henning Larsen will show a combination of wooden scultures and woodcut on canvas and on paper. In addtition to traditional prints on paper, Larsen works with woodcut in large format on canvas. He treats the plates with saw and wood carving tools, which gives the miages a raw and spontaneous expression. The motifs are intimately connected to life in the villages and countryside of Norway, og culture, myth and superstition.

A recurring theme is walked through different circles in Jan Henning Larsens images, where objects and incidents are reinvented continuously. A world of imagery that also depicts how the individual encounters modern society. The caricatured style prepares the viewer for further speculation.

We will also be showing a portrait-film about the artist.

Kunstgarasjen

Møllendalsveien 15, 5009 Bergen

www.kunstgarasjen.no