Select Page

19/08/2017 – 24/09/2017

Åpningstider:

Fre– €Sun kl. 12–16

“tor kl. 16–20

Vernissage:

19/08 kl. 14:00 – 16:00

Jan Erik Willgohs
Willgohs er utdannet ved Statens Kunstakademi, Oslo og Konsthøgskolan, Stockholm og har en Master fra Royal College of Art, London. Han har gjennom 40 år hatt over 70 utstillinger i Norge, Europa og verden forøvrig. Han har deltatt på like mange kollektive mønstringer i inn- og utland. Hans arbeid ble valgt til Nobel Fredspris-diplom 2013.

Motivene er i spenn mellom utadvendte vekster og innadvendte himmel og hav. Strøkrytme, farge og komposisjon er elementene som skaper bildenes energimessive innhold. Han lager sin egen maling og legger vekt på arbeidets nærhet og intuitiv prosess.

Detter er Willgohs sin fjerde separatutstilling i Vedholmen Galleri, og åpnere lettere, ja nesten luftige uttrykk forefinnes ved denne utstillingen, til sammenlikning med tidligere år. Himmel & Hav er en stor inspirasjonskilde, men hvert enkelt maleri har sin egenart, der transcenderer det rent figurative motivet.

Jan Erik Willgohs
Willgohs is educated at the Norwegian Academy of Fine Arts, Oslo and the Art Academy, Stockholm, and has a Master from the Royal College of Art, London. For over 40 years he has had over 70 exhibitions in Norway, Europe and the world by the way. He has participated in as many collective art-scenes at home and abroad. His work was chosen for the Nobel Peace Prize Diploma 2013.

The motives are in tension between extrovert growths and introverted sky and sea. Stroke rhythm, color and composition are the elements that create the energy-rich content of the imageses. He makes his own paint and emphasizes the work’s proximity and intuitive process.

This is Willgoh’s fourth solo exhibition in Vedholmen Gallery, and it contains light & airy expressions compared with previous years. Heaven & Sea is a great source of inspiration, but each painting has its own character that transcends the purely figurative motif.

Vedholmen Galleri

Røttingeveien 23, 5216 Lepsøy

www.vedholmen-galleri.com