Select Page

07/09/2019 – 29/09/2019

Åpningstider:
 Tor kl. 16–20
Fre– Sun kl. 12–16

Vernissage:
07/09 kl. 14:00 – 16:00

Vedholmen Galleri
Røtingavegen 472
http://www.vedholmen-galleri.net

Det er en stor glede å invitere til Jan Erik Willgohs sin fjerde separatutstilling i Vedholmen Galleri. ” Malerier ” Åpningstaler er kunsthistoriker Knut Ormhaug. Willgohs sier selv dette om sitt arbeide: ” Det behøves en sterk tilstedeværelse i starten, i oppbyggingen av bildet, og en god historie eller et godt motiv som springbrett..Trær kan tilføyes eller fjernes, fjell heves eller senkes, horisonten endres og vertikaler forsterkes eller svekkes. Det foregår en kontinuerlig transformasjon i figurasjonen der hensyn til mulig steds-gjenkjenning er total uinteressant. Det som styrer denne utvelgelsen, er følelsen av å nærme seg eller fjerne seg fra innholdet som bildet skal uttrykke.Tampen brenner..Sluttelig skal bildet være helt, det skal være lukket og avsluttet som et eget stykke natur for det skal ha interesse for meg.”.

Willgohs har utdannelse fra Statens Kunstakademi- Oslo, Konsthögskolen- Stockholm, og Royal College of Art- London. Han har vert aktiv kunstner og tydelig kunst- og kulturaktør samt kurator, lokalt & internasjonalt de siste 40 årene.

Vedholmen Gallery is proud to invite our audience to the fourth solo exhibition by fine artist Jan Erik Willgohs: ” Paintings “. Art historian Knut Ormhaug is giving the opening speech of this event. Willgohs himself has this artists’ statement: ” The starting point is a suitable theme or narrative, and a strong presence during the composition process… Trees may come and go, mountains rise or fall, horizons change, verticals be enhanced or reduced; it is a continuous transformation of figurative elements where all resemblance to life becomes irrelevant. The guiding principle for this selection is the sense of coming closer to or being distant from the content of the picture. This is the defining moment …Finally, the painting must be complete, finite and absolute as a separate piece of nature in order to awaken my interest.”

Willgohs is educated from Statens Kunstakademi-Oslo, Konsthögskolen- Stockholm, and Royal College of Art- London. For more than 40 years, he has been a fulltime artist and a clear voice/ curator in broader cultural affairs, locally and internationally