Select Page

31/01/2018 – 25/02/2018

Åpningstider:

ons– €son kl. 12–18

Vernissage:

02/02 kl. 19:00 – 22:00

The Land er en utstillingsrekke bestående av fire kunstnerfilmer som bringer forholdet mellom landskap, tid og erfaring ut av balanse.

Med verk av James Benning, Bodil Furu, Michael MacGarry og Amie Siegel brer utstillingen seg utover, ett verk etter det neste – på samme måte som en går horisonten i møte. Hver film er imidlertid en fordypelse i tanken om et landskap som motsetter seg den horisontale og forutinntatte holdningen nedarvet fra landskapstradisjonen. Maleriet og fotografiet er begge sjangere som gjennom tiden har hatt utpreget interesse for å fange horisonten. Holdningen å se-for-å-(be)gripe er kolonialt tankegods som fører til en tilstand hvor det å se blandes sammen med det å eie. Siden landskapet ikke ansees for å ha subjektivitet, blir et ubefolket landskap et medium hvor vårt begjær og vår uro får spre seg fritt.

Summen av de utvalgte filmene gir et inntrykk av at tid og land kan innprentes hos mennesker, og en kan fortape seg i en verdensoppfatning hvor det å eie blir svært komplisert.

The Land is a sequential exhibition of four artists’ films that disorientate the relationship between landscape, time and experience.

Comprising works by James Benning, Bodil Furu, Michael MacGarry and Amie Siegel, the exhibition unfolds one work after another, just as one encounters the horizon, always unfolding ahead of who or what approaches it. However, at the same time, each film proposes a form of immersion in the land that contradicts the horizontal, speculative position given by the tradition of landscape paintings and photography, genres that are deeply concerned with capturing the horizon. The colonial lineage of this way of seeing-as-apprehending leads to a condition in which looking is confused with ownership, and since the land is not seen to have subjectivity, an unpeopled landscape becomes the medium in which our desires and anxieties can freely propagate.

In interlacing ways these selected works suggest that time and the earth can imbibe persons, and that one can become lost in a circuitous experience of the world in which possession becomes extremely complicated.

Hordaland kunstsenter

Klosteret 17, 5005 Bergen

www.kunstsenter.no