Select Page
Die_Hard_Knipsu
15/11 – 8/12
Tors – Søn: 13-17
Vernissage: 15/11: 20.00
 

Kunstnere: Anneli Sipiläinen, Maiju Helasvuo, Anssi Taulo, Veijo Ulmanen,
Antti Oikarinen, Jussi Goman, Edwina Goldstone og Pilvi Ojala.

Utgangspunktet for det kuratoriske konseptet er diktet Mellomspill IV av
Tor Ulven. I Ulvens forfatterskap er naturen ofte satt i sammenheng med det
ikke-menneskelige, det som eksisterer uavhengig av oss, som var der før vår
fødsel og som vil være der etter vår tid.

Artists: Anneli Sipiläinen, Maiju Helasvuo, Anssi Taulo, Veijo Ulmanen,
Antti Oikarinen, Jussi Goman, Edwina Goldstone og Pilvi Ojala.

The curatorial concept is based upon the poem ´Mellomspill IV´ by Tor
Ulven. In Ulven´s authorship nature is often associated with the non-human,
what exists independently of us, was there before our birth and will remain
beyond our time.

Komediebakken 9
5010 Bergen
www.knipsu.no
post@knipsu.no
+47 41 47 43 79 / +47 45 80 99 10