07.02.2020 – 02.03.2020

Åpningstider:
tor– søn kl. 12–17

Vernissage:
07/02 kl. 19:00 – 21:00

Lydgalleriet
Østre Skostredet 3, 5017 Bergen
http://www.lydgalleriet.no


I samarbeid med årets utgave av LitFestBergen, presenterer Lydgalleriet SKRIVESPILL; en nyprodusert kinematografisk og lydmusikalsk installasjon av kunstner Ingrid Berven og forfatter Cecilie Løveid.

SKRIVESPILL har flere tematiske tråder, men forholdet til språk og ulikheter i vår måte å oppfatte kryssende samtaler i hverdagen står sentralt. Installasjonen består av filmsekvenser tatt opp under forfatterstudentenes lunsj på SKA – Skrivekunstakademiet i Hordaland. Skrivekunsten beskrives i blant annet spilltermer der dialogene er fiktive og inngår som lydelement i rommet. Kortere dialogsekvenser møter hverandre som luftige fragmentariske diskusjoner om forfattermetoder med spørsmål og misforståelser, forvirring og avbrytelser; med kommentarer om mat som en stadig insisterende gjentagelse.

Ingrid Berven har bakgrunn i musikk og visuell kunst og har i SKRIVESPILL invitert forfatter og dramatiker Cecilie Løveid.
Utstillingen inngår i programmet til den Internasjonale Litteraturfestivalen i Bergen 6.–9. februar 2020.


English
In collaboration with this year’s edition of LitFestBergen, Lydgalleriet presents SKRIVESPILL; a newly produced cinematographic installation by artist Ingrid Berven and author Cecilie Løveid.

SKRIVESPILL has several thematic threads, with the relation to language and differences in our way of perceiving intersectional conversations in everyday life being central. The installation consists of film sequences recorded during the literature students lunch at SKA – Skrivekunstakademiet i Hordaland. Writing is described in, amongst other things, gaming terms where the dialogues are fictitious and form part of the sound elements. Shorter dialogue sequences meet as airy fragmentary discussions of writing methodology with questions and misunderstandings, confusion and interruptions; with comments on food as an ever-insistent repetition.

Ingrid Berven has a background in music and visual arts and has invited writer and playwright Cecilie Løveid in SKRIVESPILL.
The exhibition is part of the program of the International Literature Festival in Bergen 6.–9. February 2020.