Select Page

22. februar 2019 — 14. april 2019

Åpningstider:

onsdag-søndag kl. 12:00-17:00

Albue

Ingrid Becker, Till Megerle og Camilla Steinum

Albue viser verk av Ingrid Becker, Till Megerle og Camilla Steinum. Med referanser til arbeid, arkitektur og fysisk påvirkning, er Albue en presentasjon av tre særegne kunstneres arbeid, hvor parallelle lesninger oppstår i møtet mellom dem. Albue er en utstilling som kan beskrives som et møtepunkt mellom hånden og hjernen, leddet som gjør bevegelse mulig, eller leddet som fører oss nærmere andre mennesker – noen ganger hardt, som et slag.

↙⤵⤴⤵↗

Ingrid Beckers (f. 1952) albue omfavner objektets form. Den slynger seg yndefullt rundt objektet, siden objektet er laget til kroppens proposjoner. Hennes albue utforsker lagvis beholdere som venter på innhold. Albuen til Ingrid Becker henter sine materialer fra naturen, og gjør et krevende stykke arbeid for å forvandle disse til det som danner grunnlaget for hennes medium. Beckers albue underviser og synliggjør en bevegelse mellom historiske veveteknikker og eksperimentelle måter å bruke disse på i dag.

↙⤵⤴⤵↗

Till Megerles (f. 1979) albue jobber med scenarier og situasjoner. Hvis den ikke jobber med film, konsentrerer Till Megerles albue seg om detaljerte, tidkrevende tegninger. Gjennom blyantens fine strøk og linjer, skapes scenarier hvor kroppsdeler møtes og kastet rundt på. Albuen approprierer og deler subkulturelle sosiale koder og handlinger som av og til krysser grensen til en støtende atmosfære. Till Megerles albue er ikke uten arr og skrubbsår; den vet hvordan en tar imot for et fall, og at albuen er det hardeste beinet i kroppen.

↙⤵⤴⤵↗

Camilla Steinums (f. 1986) albue strekker seg for å klappe en hund i en vennlig og omtenksom gest. I mange av hennes arbeider berører den temaet om kropper i kontakt – enten det er med hensikt eller ikke. Camilla Steinums albue skaper motiver av linjer og ruter som former objekter lignende bitene i et puslespill. Som med albuer, er disse puslespillene solide konstruksjoner, men som kan demonteres til løse deler. Noen ganger bruker albuen hennes et erme.