Select Page

25/02/2017 – 24/03/2017

Åpningstider:

Tue–fri kl. 11:00–18:00

Sat–sun kl. 11:00–17:00

Denne gruppeutstillingen er et utvalg av arbeider fra de tre illustratørene som driver galleriet Blekk; Hilde Elise Vie, Andreas Servan og Nina Jensen.

H. E. Vie har studiebakgrunn fra NKF i Bergen, Deakin University i Melbourne og Kunst og Designhøyskolen i Bergen. Bildene hennes er preget av en presis strek, fantasifulle karakterdesign og spreke fargekombinasjoner.

A. Servan har studiebakgrunn fra NKF i Bergen, Kunstskolen i Bergen og Kunst og Designhøgskolen i Bergen. Uttrykket hans er preget av visuell eksperimentering, kombinasjoner av abstrakte og figurative motiver, og oppfordrer til en personlig tolkning og undring.

N. Jensen har studiebakgrunn fra NKF i Bergen og Deakin University i Melbourne. Nina jobber med en bredde av teknikker og uttrykk, ofte preget av humor, lekenhet og galskap.

Blekk kommer til å ha flere slike utstillinger i løpet av året, hvor nye arbeider fra illustratørene får sin tur på utstillingsveggen.

This group exhibition is a collection of works from the three illustrators that run the gallery Blekk;
Hilde Elise Vie, Andreas Servan and Nina Jensen.

H. E. Vie has studied at NKF, Bergen, Deakin University in Melbourne, Australia and The Academy of Arts and Design in Bergen. Her images are characterised by her precise line work, imaginative character-design and vivid colour combinations.

A. Servan has studied at NKF, Bergen, Kunstskolen i Bergen and the Academy of Arts and Design in Bergen. His expression is characterised by visual experimenting, combinations of abstract and figurative motifs, and invites to a personal interpretation and wonder.

N. Jensen had studied at Nkf, Bergen and Deakin University in Melbourne, Australia. Nina works with a variety of techniques and expressions, often characterised by humour, playfulness, and craziness.

Blekk is going to have more exhibitions like this throughout the year, each time new works from these illustrators will be included in the exhibition.

Blekk

Lille Øvregaten 12

blekk-illustrasjon.no