Select Page

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

14/8 – 27/9
 
Åpningstider:
Tirs-Fre//Tues-Fri: 11 – 17
Lør-Søn//Sat-Sun: 12 – 16
Monday: stengt//closed
 
Vernissage:
14/8 kl. 18.00

PROSJEKTROMMET:

I Prosjektrommet samles Kortners keramiske figurer med barokke aner til et lite formteater. Arbeidene i denne utstillingen er influert av en begeistring for merkverdige museumssamlinger av prydgjenstander – gjenstander utenfor dagens praktiske bruk. De er forgangne, krakelerte og utenfor tiden.

For mer informasjon besøk våre nettsider www.kraftkunst.no.

PROJECT ROOM:

In the Project Room, Kornter’s Baroque-inspired ceramic figures are gathered in a small theatre of form [formteater]. The works in this exhibition are influenced by an enthusiasm for curious museum collections of ornamental objects – objects outside of today’s practical use. They are bygone, crackled, and outside of time.

Visit our webpage www.kraftkunst.no for more information.

—-

KRAFT – rom for kunsthåndverk
Vågsallmenningen 12
kraftkunst.no