Select Page

“Jeg byttet hele identiteten min med tre kunststudenter i andre skoler en uke om gangen. Jeg hadde aldri møtt dem før prosjektet.

Dette er et eksperiment om tillit og om å bli kjent med andre kunstnere på en ny måte ved å bytte liv med dem. Hva betyr det å kjenne noen, og kan du føle deg nær noen du aldri har møtt? Hvor mye kan en gi slipp på seg selv og gå inn i en annen person sitt liv?

Vi la igjen notater for hverandre om vaner, rutiner, venner og kunst­praksis.

Jeg spurte vennene mine om å behandle dem på samme måte som de ville behandlet meg og kalle dem Hanna, og de gjorde det samme med vennene sine.

I slutten av hver uke kom jeg tilbake til Bergen for å møte dem for første gang.”

Dokumentasjon av prosjektet vil bli vist på Galleri Fisk.

 

“I changed my whole identity with three art students in other schools one week at a time. I had never met them before this project.

It’s an experiment about trust and about getting to know other artists in a new way by switching lives with them. What does it mean to know someone and can you feel close to someone you have never met? How much can we let go of ourselves and enter another person’s character?

We left notes for each other about our habits, routines, friends and art practices.

I asked my friends to call them Hanna and treat them the same way that they would treat me and they did the same with their friends.

In the end of each week I came back to Bergen to meet them for the first time.”

Documentation of the project will be shown at Galleri Fisk.