Select Page

20/10/2017 – 17/12/2017

Åpningstider:

tir– €fre kl. 11–17

lor–€“son kl. 12–16

Vernissage:

20/10 kl. 18:00 – 20:00

Utstilling i fem akter; en fri gjenskaping av utstillingen ‘L’art Moderne Au Liban, Jerusalem,1943’ Av Theater Of Operation: Hakim Bishara & Hagar Ophir

Utstillingen skifter mellom tid og rom, mellom Midt-Østen i 1943 og nåtiden, inkludert den spesifikke plasseringen av dagens utstilling. 3.14 blir omgjort til en teater scene for historie, skapt gjennom design, lyn og lydinstallasjoner, med bidrag i samarbeid med ulike kunstnere. Publikum på 3.14 vil være deltagende gjennom sin tilstedeværelse i fravær av skuespillerne.

Utstillingen er en del av Vågestykke, et KORO-prosjekt i samarbeid med Høgskulen på Vestlandet (HVL).

Exhibition in Five Acts, a re-imagination of ‘L’art Moderne Au Liban, Jerusalem,1943’.
by Theater Of Operation: Hakim Bishara & Hagar Ophir

The exhibition shifts between time and space, between the Middle East of 1943 and the present, including the specific location of the current exhibition. 3.14 will become a theatre of history created through design, lightning and sound installations produced in collaboration with different artists. The audience at 3.14 will perform with their own bodies in the presence of the absent actors.

The exhibition is part of Vågestykke, a KORO-project (Public Art Norway) in collaboration with Western Norway University of Applied Sciences (HVL).

Kunsthall 3.14

Vågsallmenningen 12, 5014 Bergen

www.kunsthall314.art