Select Page

28/04/2018 – 29/04/2018

Åpningstider:

sat– €sun kl. 12–16

Vernissage:

27/04 kl. 19:30 – 20:30

I august deltok jeg på en prøvetime ved Bergen dansesenter som het Impro- og bevegelsesøvelser. Det som møtte meg var en gruppe damer i 60-70 årsalderen og danseinstruktøren Liv Basberg

som ledet oss gjennom ulike øvelser. Det som møtte meg var mange ulike kropper og bevegelser, en letthet og lekenhet som for meg ble stående i kontrast til kroppsfokus og treningshysteri. Det som møtte meg var spørsmålet om bevegelse i seg selv kan en berikende opplevelse. I prosjektet “I bevegelse” vil det på åpningskvelden være en perforamce med noen av elevene fra gruppen hvor de gjør impro- og bevegelsesøvelser. De vil befinne seg inne i Bokboden mens betrakteren står utenfor. På lørdag og søndag vil det projiseres film ut mot gaten og i utstillingsrommet.

Gunhild Sannes (1988) tar nå hennes BA på UiB faktultet for Design.

Hun er opptatt av materialitet, i utføringen av arbeider, men og det faktum at vi mennesker er forgjengelig materie med alt det innebærer.

Kontrasten mellom det kraftfulle og det skjøre og svake finner jeg spesielt interessant.

In August I attended a trial at Bergen Dance Center as the Impro- and Movement Exercises. What met me was a group of ladies in the 60-70 and the dance instructor Liv Basberg

who led us through various exercises. What struck me was a lot of different bodies and movements, a lightness and playfulness that stood for me in contrast to body focus and exercise hysteria. What met me was the question of movement in itself can be an enriching experience. In the “In Motion” project, on the opening night there will be a perforamce with some of the students from the group where they perform impro and movement exercises. They will be in the galleri while the viewer is outside. On Saturday and Sunday, film will be projected on the street and in the exhibition room.

Gunhild Sannes (1988) is now taking her BA at the UiB Factor for Design.

She is concerned with materiality, in the execution of works, and the fact that we humans are perishable matter with all that implies.

Galleri BokBoden

Marken 37, 5017 Bergen

http://galleribokboden.net/