Select Page

10/05/2019 – 02/06/2019

Åpningstider:

Tir– Fre kl. 11–16

Lør–Søn kl. 12–17

Vernissage:

10/05 kl. 19:00 – 21:00

Live performance 10.05.2019 og 11.05.2019 med Ane Marthe Sørlien Holen og Gunhild Mathea Olaussen.

Interferens oppstår i det to eller flere bølger opptrer på samme sted og danner et nytt bølgemønster.
Interferens mellom to lydbølger med nesten samme frekvens, genererer en tredje tone i vår lytting, dette fenomenet kalles svevninger. Interferens viser også til en interfererende handling, noe som blander seg med, forstyrrer – et møte mellom flere komponenter, en forskyvning, en polyfoni av stemmer som samlet danner en ny sameksistens.

Installasjonen «Interferens» tar utgangspunkt i interferens og predisposisjonen for svevninger i vårt menneskelige sanseapparat, som fenomen, metode og kunstnerisk tematikk. Arbeidet er komponert i polyrytmikk over et utvidet stemmespekter av åtte interfererende glasspalter, fargepigment, kvinnevokal, perkusjon og et tekstbasert partitur.

Arbeidet søker å implementere interferens i grenselandet mellom materialitet og sansing, og åpne et refleksjonsrom der en forskjøvet opplevelse av fysisk autonomi kan oppstå.

Live performance 10.05.2019 and 11.05.2019 with Ane Marthe Sørlien Holen and Gunhild Mathea Olaussen.

Interference occurs in which two or more waves occur at the same site and form a new wave pattern.
Interference between two sound waves of almost the same frequency, generating a third tone in our listening, this phenomenon is called hovering. Interference also refers to an interfering action, which interferes with, tampers – a meeting of multiple components, a displacement, a polyphony of voices that collectively create a new coexistence.

The installation «Interferens» is based on interference and the predisposition of hoops in our human sensory apparatus, such as phenomenon, method and artistic theme. The work is composed in polyrhythmics over an expanded vocal range of eight interfering glass slots, colour pigments, female vocals, percussion and a text-based score.

Lydgalleriet

Østre Skostredet 3, 5017 Bergen

www.lydgalleriet.no