Select Page

06/07/2018 – 31/08/2018

Åpningstider:

Ons– €Søn kl. 12–17

Vernissage:

06/07 kl. 19:00 – 21:00

AiR i S12 – Retrospektiv
Åpning fredag ​​6. juli 2018 kl. 19:00

Velkommen til en utstilling som viser 64 verk laget av 27 av de 49 kunstnere som har deltatt i vårt Gjestekunstnerprogram i perioden 2010 til 2018.
Utstillingen er et retrospektiv som markerer flyttingen av S12 senere i år fra Skostredet til Bontelabo. Den gir oss mulighet til å se tilbake og presentere noen av de interessante eksperimentene og verkene som er blitt gjort i vårt verksted i perioden vi har vært i Skostredet.
S12 vil i sommer, parallelt med utstillingen, introdusere de 49 kunstnerne som har deltatt i AiR i S12 programmet, og gi deg muligheten til å bli kjent med dem alle gjennom vårt nyhetsbrev, vår nettside, på Facebook, Instagram og Twitter.
AiR i S12 programmet ble lansert i 2010 med det som mål å støtte kunstnere som bruker eksperimentell, konseptuell og innovativ tilnærming når de arbeider med glass, samt å gi kunstnere som ikke kjenner materialet mulighet til å jobbe med det.

Bli med oss ​​i S12 på åpningen og møt vår nye verkstedssjef Jessie Blackmer.
Lette forfriskninger blir servert!

Bergen kommune har fra begynnelsen støttet AiR i S12 programmet, og drift av verkstedet er støttet av Norsk kulturråd.
Andre som har støttet programmet i kortere perioder er:
Nordisk kulturkontakt – 1 år. (2015/16)
Norske kunsthåndverkere 2 år (2013 og 14)

AiR i S12 – A Retrospective
Opening Friday July 6th 2018 at 07:oo pm

Welcome to an exhibition showing 64 works made by 27 of the 49 artist who have taken part in our Artist in Residence program, during the period of 2010 – 2018.

This retrospective is to mark the moving of S12 later this year to a new location in Bontelabo. It gives us the opportunity to look back and showcase some of the interesting works and experiments made in our workshop during the period we have been in Skostredet.
S12 will this summer parallel with the exhibition, introduce all 49 artists who have taken part in the AiR i S12 program, giving you the opportunity to get to know them all through our newsletter, our webpage, Facebook, Instagram and Twitter.
The AiR in S12 program was launched in 2010, with the intention to support artists who use experimental, conceptual, and innovative approach when working with glass, as well as giving artists who don’t know the material the possibility to work with it.

Come join us in S12 for the opening and meet our new workshop manager Jessie Blackmer.
Light refreshments will be served!

AiR i S12 has been supported by the City of Bergen from its beginning, and the running of the workshop has been made possible by the Norwegian Arts Council.
Others who have supported the program during shorter periods are:
Kulturkontakt Nord/Nordic Culture Point – 1 yr. (2015/16)
Norske kunsthåndverkere 2 yrs (2013 & 14)

S12 Galleri og Verksted

Skostredet 12

www.s12.no