Select Page

22/02/2018 – 22/02/2018

Åpningstider:

tor kl. 16–19

Vernissage:

22/02 kl. 16:00 – 19:00

Gatekunst i Media City Bergen 22.feb kl 16.00
Hva er den egentlige sannheten? Er det en forskjell på det vi rapporterer og hvordan det oppleves for dem man skriver om? Står det større krefter bak som styrer mediebildet?
Du får høre utenriksjournalist i Tv2, Bent Skjærstad snakke om de mange menneskene han treffer på sine reiser i konfliktfylte områder, og om gatekunst brukt både som propaganda og som gatens vaktbikkje.

Avduking av en rekke kunstverk av kjente gatekunstnere, og en unik mulighet til å få kjøpt original bilder laget for anledningen. Servering av god drikke og sliders under vernissage.

Få med deg paneldebatten med gatekunstaktivist Jon XC Professor og styremedlem i Holbergprisen Sigmund Grønmo, Tv2, NRK, BT, det blir mulighet for publikum å stille spørsmål. Arrangement er gratis og åpent for alle!
Jon XC AFK A213 Nemesis Bent Skjærstad Sandie Carol RIP Streetart Samsonsen Aina Regina Norset Tine Marie Traaholt mm.

Samarbeid mellom Friends of food og Kube Bergen – 1 etg i Media City Bergen er åpen for alle.

https://www.facebook.com/events/139119423435376/

www.kubekunst.no – www.kubebergen.no

Street art in Media City Bergen 22.feb at 16.00
What is the true truth? Is there a difference between what we report and how it is experienced for those you write about? Is there more power behind that controls the media image?
You can hear foreign journalist in Tv2, Bent Skjærstad talk about the many people he hits on his travels in conflict-filled areas, and about street art used as propaganda as well as the guard’s watchdog.

The unveiling of a number of works of art by famous street performers, and a unique opportunity to purchase original photos made for the occasion. Serving good drinks and sliders during renovation.

Join the panel discussion with street art activist Jon XC Professor and board member at Holberg Prize Sigmund Grønmo, Tv2, NRK, BT, which will enable the audience to ask questions. Arrangements are free and open to all!
Jon XC AFK A213 Nemesis Bent Skjærstad Sandie Carol RIP Streetart Samsonsen Aina Regina Norset Tine Marie Traaholt mm.

Collaboration between Friends of Food and Cube Bergen – 1 storey in Media City Bergen is open to all.

https://www.facebook.com/events/139119423435376/

www.kubekunst.no – www.kubebergen.no

Media City Bergen

Lars Hilles gate 30, 5008 Bergen

kubebergen.no / kubekunst.no