Select Page

04/11/2017 – 17/12/2017

Åpningstider:

Fre– €Sun kl. 12–16

“tor kl. 16–20

 

Vernissage:

04/11 kl. 14:00 – 16:00

Velkommen til årets kollektive juleutstilling med et stort utvalg av galleriets egne kunstnere, innen keramikk, design, glass, skulptur, maleri & grafikk. Utstillingen er ” rett – fra- vegg ” ( cash & carry)


Welcome to this year’s collective Christmas exhibition with a large selection of the gallery’s own artists, within ceramics, design, glass, sculpture, painting and graphics.
The exhibition is “straight-from-wall” (cash & carry), and will differ from start to finish.

Vedholmen Galleri

Røttingeveien 23, 5216 Lepsøy ( Obs. Postadr, Røttingveien 472, 5216 Lepsøy)

www.vedholmen-galleri.com