Select Page

01/07/2016 – 30/08/2016

Åpningstider:

Man–søn kl. 10:00–20:00

 

Vernissage:

02/07 kl. 14:00 – 22:00

‘absens’ er et nytt verk som kombinerer lyd og installasjon, og kan oppleves ved de forlatte stølshusene på Stavali, Hardangervidda. Prosjektet vises fra juli til august, og er et samarbeid mellom kunstneren Frauke Materlik og komponisten Stephen Crowe.
‘absens’ fremhever forandringene i naturen, kulturlandskapet og dermed samfunnet. Kan det tenkes andre visjoner i forhold til dagens utvikling? Tidligere landbruksarealer er under endring i mange land. Hvert år er det gårdsbruk som legges ned eller erstattes av landbruk i stor skala. Dyrehold er blitt til et nesten usynlig fenomen, og store områder gror igjen. Lyden av husdyr, kubjeller og gårdsdrift har tidligere vært en del av omgivelsene. Denne lyden er mer eller mindre forsvunnet fra landskapet i dag. Med ‘absens’ reinstalleres lyden av dyr, bjeller og gårdsdrift i en fortolket versjon i det tidligere stølsområdet Stavali. Installasjonen tilrettelegger for et møte mellom fortid og nåtid: Hvordan ønsker vi at landskapet og infrastrukturen organiseres, nå og i tiden fremover?

Vi ønsker velkommen til Stavali første helgen i juli, hvor vi jobber med installasjonen og forteller om ideen, tanker og spørsmål bak prosjektet.
Prosjektet er støttet av Bergen kommune og Norsk kulturråd. Hordaland turlag er støttespiller med familie Hauge som vert. Takk!

‘absens’ is a new body of work combining sound and installation at the former outfarm Stavali, Hardangervidda Nationalpark by Frauke Materlik (artist and landscape architect) and Stephen Crowe (composer). ‘absens’ highlights the changes in nature, landscape and their resultant impact on society. Is there an alternative to current developments?


Former agricultural areas are changing in many countries. Farms close down every year, or are replaced by agriculture on a large scale. Animal husbandry has become an almost invisible phenomenon, and large areas become overgrown. The sound of livestock and farming has previously been part of the surroundings, but this has practically vanished from the landscape today. ‘absens’ features recomposed field recordings of agricultural processes and kinetic sculpture to reflect the transformations of Norway. The installation takes place at the former outfarm near Stavali. It pivots between past and present: How do we want the land and infrastructure to be organized in the future?
We will set up the works during the first weekend of July. Welcome to Stavali!

Thank you to the Municipality of Bergen, Arts Council Norway, Hordaland turlag and Hauge family for their support.

1024 moh. i Ullensvang i Hordaland, Hardangervidda

www.fraukematerlik.eu www.stephencroweopera.org www.projectanywhere.net/absens