Select Page

14/04/2017 – 16/04/2017

Åpningstider:

Fre kl. 19:00–21:00

Lør–søn kl. 12:00–17:00

Vernissage:

14/04 kl. 19:00 – 21:00

För närvarande arbetar Floriane Grosset med både analog och digital fotografering och skapar sina egna objekt för att visa bilderna. Dessa objekt, lådor som innehåller bilder, refererar tillbaka i tiden till apparater och leksaker som fanns innan biografens uppkomst. Hon är intresserad av hur bilderna visas och uppfattas och hennes bilder föreställer mestadels urbana landskap. Genom att sätta samman eller redigera bilder skapar hon panoramautsikter; transkriberade minnen av vandringar, som behandlar rymd och inneslutande.

HEAR YE, HEAR YE!
Come and see this FABULOUS spectacle that will leave you speechless.
This PANORAMA is the most FASCINATING
and most AUTHENTIC illusion you have never seen.

Currently Floriane Grosset is working with both analogue and digital photography, creating my own objects to display the images. These objects, boxes containing images, refer to old devices and toys from before the appearance of cinema. Her interests are on how images are shown and perceived, and on spectacle codes. The pictures she makes are mostly urban landscapes. By assembling or editing them they become panoramic views, as transcribed memories of walk trips. They deal with space and the act of enclosing.

 

Bokboden

Marken 37, 5017 Bergen

http://florianegrosset.free.fr