Select Page

bast

20/3 – 22/3
Lør-Søn//Sat-Sun: 12 – 18
Vernissage:
20/3: 20.00

 

(..I arbeidene er det det konkrete som blir presentert, et direkte uttrykk, men hvis intensjon er det motsatte av debatt. En Debatt springer ut fra en refleksjon over fortid og nåtid for å påvirke fremtiden, ihvertfall i noen tilfeller, men vi tenker ikke fremtid, kun på fremtid som i denne utstillingen er et ønske om å tie, nesten kvele noen form for dialog..)

I arbeidet av en collage komponerer Eskil et syn på noe som ligger nær et minne eller en situasjon, som på begge plan samsvarer direkte med virkeligheten, og derfor åpner opp for å reflektere videre utover den.

Punctum i et bilde kan virke langt unna, men akuratt som fotografiet og slik det ser bakover, uten nødvendigvis å virke sentimentalt, kan vi se utover og tenke fremover mot det som kommer til å skje.

Det vil bli vist Collager, Fotografi og Video i utstillingen der aspektene av det som kjennes rolig og trygt slik fotografiet bekrefter det vi har sett, blandes videre i montering og oppbygning av et nytt bilde.

Motivalgene til de to utstillerne er nært beslektet og blir interessant sett sammen fordi Bast arbeider med Fotografiet som scener og utsnitt som gir bildene en bevegelighet, mens Phil Moore jobber med Video på en måte som ligger nærmere definisjonen av fotografiet som et ubevegelig bilde.

Galleri Bokboden
Marken 37
galleribokboden.net