Select Page

30/09/2017 – 29/10/2017

Åpningstider:

Fre– €Søn kl. 12–16

Tor kl. 16–20

Vernissage:

30/09 kl. 14:00 – 16:00

30 September til 29. Oktober.
Vi har gleden av å invitere til en separatutstilling med grafiker Erling Valtyrson, i Vedholmen Galleri.
Valtyrson er født 1955 i Ålesund. Han bor på Askøy og har sin utdannelse fra Bergen Kunsthåndverksskole.

Han arbeider med grafikk i mezzotint-teknikken og er internasjonalt anerkjent som en mester innenfor denne.
Mezzotint er en 300 år gammel teknikk innen dyptrykk. Den gir spesielt gode muligheter for dybde i nyanser og graderinger som får frem bløte overganger i lys og skygge i motivet. Arbeidsprosessen er tidkrevende da man må bearbeide hele kobberplaten før motivet påføres.
Valtyrson har i hovedsak to motivtyper: « Stilleben « og «Forestillinger «.
De kan være naturalistiske eller surrealistiske. Kritikeren Trond Borgen i Stavanger Aftenblad karakteriserer bildene hans som «Nattsvart stillhet».
– Til vår vernissagen den 30. september, er det omtalte Trond Borgen som åpner utstillingen, hvilket vi setter stor pris på.

Erling Valtyrson har hatt en rekke utstillinger over hele verden, bl.a. i Tokyo og Osaka, New York, New Orleans og Paris. I Frankrike er han også tatt opp som medlem i Société des Peintres-Graveurs Francais.

Bildene hans har et stort og interessert publikum, er ettertraktet av samlere og innkjøpt av bl.a Nasjonalgalleriet, Museet for Samtidskunst, Bergen Kunstmuseum, Montreal Museum of Fine Art, HKH Dronning Sonjas private samling og Nasjonalbiblioteket i Frankrike.

September 30th to October 29th. We are pleased to invite you to a solo- exhibition with graphic artist Erling Valtyrson, at the Vedholmen Gallery. Valtyrson was born in 1955 in Ålesund. He lives in Askøy and is educated from the Bergen School of Fine Art & Crafts He works with graphics in the mezzotint technique and is internationally recognized as a champion within this area. Mezzotint is a 300 year old technique of graphics. It offers particularly good possibilities for depths in shades and it produces soft transitions in light and shadow on final result on paper. The working process is time consuming, as the entire copper plate has to be processed before the motive is applied. Valtyrson has essentially two types of themes in his art: Studies ( Still-leben/ Nature Morte) or Imagination. The pictures can be naturalistic or surreal. The art-critick Trond Borgen in Stavanger Aftenblad characterizes his pictures as “Night Black Silence”. The same Trond Borgen, opens our exhibition,30/09, which we appreciate. Erling Valtyrson has had a number of exhibitions all over the world, including In Tokyo and Osaka, New York, New Orleans and Paris. In France he is also admitted as a member of the Société des Peintres-Graveurs Francais. His art have a large and interested audience, sought after by collectors and purchased by the National Gallery, Museum of Contemporary Art, Bergen Art Museum, Montreal Museum of Fine Art, HKH Queen Sonja’s Private Collection and the

Vedholmen Galleri

Røttingeveien 23, 5216 Lepsøy

www.vedholmen-galleri.com