Select Page

13/05/2016 – 07/08/2016

Åpningstider:

Tir–fre kl. 11:00–17:00 (juli 11-16)

Lør–søn kl. 12:00–16:00

Vernissage:

13/05 kl. 18:00 – 20:00

Utstillingen Heimom tar utgangspunkt i et hjemlig miljø. Leirdal anvender tre og tradisjonelle håndverksteknikker i sine verk. Vaser og beholdere av ulike slag blir tatt ut av sin naturlige kontekst, bearbeides av kunstneren og omdannes til skulpturer. Disse enkeltstående verkene blir i utstillingen små poetiske fortellinger som samlet danner en dialog i rommet. Det varme organiske materialet, duften av treet og ikke minst de visuelle kvalitetene gir en sterk sanselig opplevelse, og forårsaker et ønske om å berøre verkene.

The exhibition Heimom takes its starting point in a home environment. Leirdal uses wood and traditional craft techniques in his works. Different sorts of vases and containers are taken out of their natural context, reworked by the artist and transformed into sculptures. In the exhibition, these standalone works become small poetic stories, collectively creating a dialogue in the space. The warmth of the organic material, the scent from the tree and especially the visual qualities makes a strong sensuous experience and creates a wish to touch the art works.

KRAFT

Vågsallmenningen 12

www.kraftkunst.no