Select Page

17/02/2017 – 19/02/2017

Åpningstider:

Lør–søn kl. 12:00–16:00

Vernissage:

17/02 kl. 19:00 – 21:00

Bokboden skal transformeres om til en amatørradiostasjon.
Det skal sendes signaler ut i ionosfæren i håp om å få kontakt med andre operatører rundt omkring i verden. Atmosfærisk lyd og radiostøy går i dialog med tau, presenning og andre materielle inngrep.

Erin Sexton (b. 1982) er en Canadisk kunstner som jobber
med skulptur og installasjon. Hun utforsker det materielle ved radiosignaler og vår opplevelse av tid og rom. Erin er en sertifisert amatørradio-opperatør (VE2SXN). For øyeblikket tar hun sin master ved KHiB.

The gallery will be transformed into an amateur radio station, bouncing signals off the ionosphere to attempt contact with other operators around the globe. Atmospheric noise and radio interference enter into conversation with rope, tarpaulin, and other material interventions.

Erin Sexton (b. 1982) is a Canadian artist who grows crystals, builds antennas, and makes shelters. Her sculptures and installations explore the materiality of radio transmission and our experience of space-time. Sexton is a licensed amateur radio operator (VE2SXN) currently studying at KHiB in Bergen, Norway.

Galleri Bokboden

Marken 37b

http://erinsexton.com