Select Page

21.02.2020 – 08.03.2020

Åpningstider:
Tir– Fre kl. 12–17
Lør– søn kl. 11–17

Vernissage:
21/02 kl. 19:00 – 22:00

Rom 61, KMD
Institutt for Kunst, Musikk og Design, Møllendalsveien 61 (2. etasje ved siden av biblioteket)
http://www.erikfriisreitan.com

Lava fra jordens indre møter brutalisme og science fiction i denne utstillingen, som er er del av Erik Friis Reitans doktorgradsprosjekt Teleportation ved Kunstakademiet i Bergen. Fragmenter av det enorme vulkanutbruddet Holuhraun på Island danner grunnlaget for en monumental installasjon hvor fiksjon og virkelighet, natur og teknologi, scenografi og fotografi går opp i en høyere enhet. Prosjektet baserer seg på Robert Smithsons nonsites, og utforsker hvordan fotografiet endrer og forstyrrer rommet vi lever i gjennom å forflytte virkelighet mellom steder.

Erik Friis Reitan (f. 1979) har utdannelse fra Kunstakademiet i Trondheim og Kent Institute of Art & Design. Arbeidene hans befinner seg i grenselandet mellom fotografi og installasjon, og har et skulpturelt preg inspirert av land-art og minimalisme. På denne måten iscenesetter han problemstillinger rundt fotografiets fenomenologi, forholdet mellom menneske, teknologi og natur, kroppslighet og bevegelse.

Utstillingen står til 7.mars.

English
Lava from the interior of the earth meets brutalism and science fiction in this exhitibion, which is part of Erik Friis Reitan Ph.D project at Bergen Academy of Contemporary art. Fragments of the 2014 volcanic eruption Holuhraun in Iceland form the basis of a monumental installation where fiction and reality, nature and technology, scenography and photography come together in a higher unity. The project is based on Robert Smithson´s nonsites, and examines how photography sculpts space by transporting reality between locations.

Erik Friis Reitan (b.1979) studied at Trondheim Art Academy, and Kent institute of Art & Design. His works explores the space between photography and installation, and often take on a sculptural quality inspired by land art and minimalism. This serves to dissect the phenomenology of the photograph, the relationship between man, technology and nature, corporeality and movement.