Select Page

10/03/2018 – 11/03/2018

Åpningstider:

 lør kl. 15–20

søn kl. 13–17

Vernissage:

10/03 kl. 15:00 – 20:00

For utstillingen på –P a l m e r a–, skal Eremitten bygge en overdimensjonert skruestikke for knusing av krabbeklør ved hjelp av menneskelig kraft. Armene på skruestikka vil tangere radiusen i galleriets indre rom. Eremitten vil handle inn krabbeklør i kilovis, hvorpå publikum selv må bidra med samhandling og muskler for å knuse skallene og få tilgang på herlighetene. Krabbekjøttet blir servert med loff og majones.

Eremitten er et kollektiv drevet av Anders Smebye og Anders Dahl Monsen, som benytter seg av materielle prosesser som settes igang og utvikler seg over tid – slik en spekepølse fermenteres, henges, modnes og tilslutt blir spiselig. Navnet er lånt fra krepsdyret som mangler ytre skall og søker tilflukt i tomme hus.

Deres nomadiske tilstand og konseptuelle skallbytting krever fleksible, funksjonelle løsninger på et av samfunnets mest sentrale ritualer ; måltidet. Med dette som utgangspunkt, utforsker de den kunsterisk-kulinariske gråsonen hvor skulptur er mat, mat er håndverk, håndverk er politikk, politikk er bruk, bruk er design, design er folk, folk er skulptur.

For the exhibition at –P a l m e r a–, Eremitten will build an oversized press for crushing crab claws by means of human power. The arms of the sculpture will equal the radius inside the gallery space. Eremitten will harvest crab claws by the kilos, whereupon the audience is invited to interact and contribute with collective action and muscle power to break the shells, and gain access to the glories. The crab meat will be served with bread and mayonnaise.

Eremitten is Anders Smebye and Anders Dahl Monsen’s collaborative project that makes use of material processes that are activated and develop over time – akin to a salami that is fermented, hung, matured and finally edible. Eremitten takes its name from the hermit crab which are missing a hard exterior and constantly seeking shelter in empty houses.

This nomadic nature and conceptual house-swapping, leads their projects towards a consideration of flexible, functional solutions aimed at the most central of practices in our society; the meal. With this as a starting point, they explore artistic-culinary gray areas where sculpture is food, food is craftsmanship, craftsmanship is politics, politics are usership, usership is design, design is people, people are sculpture.

–P a l m e r a –

Nikolaismauet 2

palmera-i-bergen.no