Select Page

31/03/2017 – 30/04/2017

Åpningstider:

ons– son kl. 12–18

Vernissage:

31/03 kl. 19:00 – 21:00

 

Ellen Henriette Suhrke stiller ut i Archipelago ved Hordaland kunstsenter.

«Touch Tours» er en serie med taktile omvisninger, arrangert for blinde deltakere i Botanisk hage i Oslo. Ellen Henriette Suhrke inviterte medlemmer av Norges Blindeforbund til hagen, hvor en gartner guidet dem rundt i områdene med de sterkeste sanseinntrykkene. Den aromatiske hagen er konstruert med planter som har en sterk og særegen duft, og det tropiske klimaet i veksthusene gir en total opplevelse av et annet sted.

Videoen «Touch Tours» dveler ved en av disse turene, hvor en blind kvinne får en personlig omvisning. Under turen erstattes synsinntrykk av berøring og duftinntrykk, og utforskningen av planter med nesebor og fingertupper fremkaller en mimetisk reaksjon hos betrakteren. «Touch Tours» gir seende et innblikk i en annen måte å navigere gjennom omgivelsene. Videoens lydspor er laget av billedkunstner Jørn Tore Egseth og tar utgangspunkt i feltopptak fra veksthusene. Disse opptakene har blitt bearbeidet og skaper en musikalsk gjengivelse av bevegelser, berøring og av stedet selv.

Ellen Henriette Suhrkes praksis kan beskrives som meditasjoner over natur og kultur, hvor menneskets forhold til omgivelsene står sentralt. Suhrke har sin utdanning fra Kuvataideakatemia i Helsinki og Kunsthøgskolen i Bergen, hvor hun mottok en Master i billedkunst i 2013. Touch Tours er støttet av Norsk Kulturråd og Billedkunstnernes Vederlagsfond. Spesiell takk til Eirin Frøyland, Anne Finnanger, Naturhistorisk Museum i Oslo og Norges Blindeforbund.

Archipelago er en liten utstillingsplattform plassert i Hordaland kunstsenters inngangsparti.

 

Archipelago: Ellen Henriette Suhrke, “Touch Tours”

«Touch Tours» is a series of tactile tours, arranged for blind participants in the Botanical Garden in Oslo. Ellen Henriette Suhrke invited members from the Norwegian Association of the Blind to the garden, where a gardener would guide them. The gardener placed careful consideration on which areas would provide them with the strongest impressions. The aromatic garden is constructed with plants that have a strong and distinctive scent, while the tropical climate and dense growth in the greenhouses gives a total experience of another place.

The video «Touch Tours» lingers on one of these tours, where a young, blind woman is given a personal tour. During the tour, visual impressions are replaced by touch and scent impressions, and the exploration of the plants by nostrils and fingertips evokes in the viewer a sheer mimetic response to the images on the screen. «Touch Tours» offers a seeing audience a glimpse into a different way of navigating through ones surroundings. Accompanying the video is a soundtrack by artist Jørn Tore Egseth, consisting of field recordings from the greenhouse. These recordings have been processed, creating a musical rendition of the movements, touch and the place itself.

Ellen Henriette Suhrke’s practice may be seen as meditations on nature and culture, where human interaction with the environment plays a vital role.

 

Hordaland kunstsenter

Klosteret 17

www.kunstsenter.no