Select Page

22/03 – 24/03

Gjennom mange forskjellige val skaper man ein viss aestetikk og biletespråk. Dette verket markerer min overgang til farge og dens bestemt bruk i ein fotografisk praksis utforskar korleis me lagar bilete, utstillingsmoduser og fotografiets bruk og funksjon i samtidskunst.

Through numerous choices we create a certain aesthetic and pictorial language. This work marks my transition to colour; it’s resolved use within a photographic practice explores how images are made, modes of exhibition and how photography functions in contemporary art.