Select Page

Bergen Kunsthall

27.2, 3.21, 26.5 kl 14:00 Plattform

24.2 kl  11:00 – 01:00 Sammenhengende visning av Last Night

16.2, 13.3, 10.4, 8.5, 19.6 Neblina Series @landmark kuratert av Palmera

Fredag 9. mars kl 20:30 Filmvisning + konsert:  Borealis & Bergen Kunsthall: things that SHINE and THINGS that are DARK

23.3-24.3 kl 19:00 Perfomance v Marianne Heier Havet er ikke troløst II