Select Page

29.02.2020 – 15.03.2020

Åpningstider:
Tor  kl. 16–20
Fre– Søn kl. 12–16

Vernissage:
29/02 kl. 14:00 – 16:00

Vedholmen Galleri
Røtingavegen 23
http://www.vedholmen-galleri.net


” SELVPÅTRETT ”

Det er med stor glede og ære at kunne byde velkommen til
Dag Thorkildsen sin andre separatutstilling i Vedholmen Galleri.
Som aktiv kunstner i over 45 år, har Thorkildsen en mengde
offentlige innkjøp og utstillinger bak seg, og har dertil vert med å utdanne
to generasjoner kunstnere fra Kunsthøgskolen i Bergen/ Kunstakademiet – Institutt for samtidskunst
På utstillingen vises hovedsakelig malerier, men også en serie med grafiske trykk.

Dag Thorkildsen sine malerier er abstrakte og koloristiske.
Der er høg intensitet og formidlingslyst i Thorkildsen sine indre landskap,- man går ikke upåvirket forbi.
Uttrykket er i slektskap med den amerikanske og tyske ekspresjonisme på 50-60 talet. Den internasjonale kunst-gruppen Cobra,
med danske Asger Jorn, romsterer også bak kulissene i Thorkildsens nådesløse! visuelle bakkland.
I maleriene ved denne utstillingen, vender han seg vekk fra enhver konkret avbildning av vanlige
gjenstander eller former, men vektlegger andre aspekter som farge,
lys og komposisjon for å uttrykke en spesiell stemning eller en tanke som
publikum kan ha som følgetråd i møtet inn i kunsten hans.


English
SELF PORTRAIT
It is with great pleasure and honor to show
Dag Thorkildsen’s second solo exhibition at Vedholmen Gallery.
As an active artist for over 45 years, Thorkildsen has had a big number of public procurements and exhibitions and has taught
two generations of artists from The Bergen Academy of the Arts.
The exhibition mainly shows paintings, but also a series of graphic prints.

Dag Thorkildsen’s paintings are abstract and colorful.
Thorkildsen’s motives are of high intensity and conveyance, – one does not pass unaffected.
His art is related to American and German expressionism in the 50-60s. The international art group Cobra,
with Danish Asger Jorn, is neighboring in Thorkildsen’s merciless! visual hinterland.
In the paintings at this exhibition, he turns away from any concrete depiction of ordinary
objects or shapes but emphasizes other aspects such as color,
light, and composition to express a particular mood or thought, which we all have a human common ground to relate to. Welcome,- and enjoy!