Select Page

24/05/2019 – 23/06/2019

Åpningstider:

ons– søn kl. 17–20

Vernissage:

24/05 kl. 17:00 – 20:00

Denne utstillingen av Claude Iverné viser et utvalg fotografier, filmer og lydopptak fra en større samling arbeider om Sudan. Arbeidet strekker seg over 20 år, og er blitt tildelt den prestisjetunge Henri Cartier-Bresson-prisen for dokumentarfotografi. Helt siden han første gang besøkte Sudan i 1999 og dokumenterte Darb al Arba’in, “40-dagers-veien”, som før koblet Egypt til det uavhengige sultanatet i Darfur, har Iverné vært drevet av en dyptpløyende utforskning av landet.

Tilskueren kan lett tyde den antropologiske tilnærmingen i arbeidene, men utstillingen skaper en åpen og poetisk kartografi over området, og gjennom fremstillingen av vandring som handling sammenbindes bildene med tid. Arbeidene dokumenterer omveltningen lokale og nomadiske kulterer har gjennomgått de siste tiårene som følge av den globale markedsøkonomien, og identitetenes komplekse motsetninger i en region som før var den største og geografisk mest mangfoldige på hele det afrikanske kontinentet.

Utstillingen følges av en publikasjon som kontekstualiserer det fotografiske arbeidet om Sudan. Han har laget en serie utgivelser kalt Sudan PhotoGraphs: aLandTypologyEssay, hvor bilder og dokumenter berikes av egne tekster, nedtegnelser av lokalt språk, og essays av geografer, antropologer, lingvister, arkeologer og forfattere med et intimt forhold til dette landet. Det femte nummeret utgis i forbindelse med utstillingen i Bergen, og handler om det pastoral-nomadiske dilemma i regionene Darfur og Kordofan.

“Jeg synes det stråler sann poesi fra arbeidene til Claude Iverné” (Quentin Bajac, MoMa).

About description is an exhibition by Claude Iverné showing a selection of his photographs, films and sound recordings from a large corpus of work made over twenty years in Sudan for which he was awarded the prestigious Henri Cartier-Bresson prize for documentary photography. His project to explore the country in depth was born during his first trip to the Sudan in 1999, when he first documented the Darb al Arba’in, “The forty days track” that used to link Egypt to the independent sultanate of Darfur.

In Iverné’s work the spectator can decipher his anthropological approach, however the exhibition creates an open, poetic cartography of this territory that portrays the act of wandering; linking the image to time. The works document the precipitous transformation of local and nomadic cultures by the global market economy and the contradictions and complexity of identity in the last decades in a region that used to be the largest and most geographically diverse in the African continent.

Iverné uses the editorial form to articulate his photographic work on the Sudan. He has created a collection of publications entitled SudanPhotoGraphs: aLandTypologyEssay, where images and documents are enriched with his own texts, transcriptions of local discourse and essays by geographers, anthropologists, linguists, archaeologists and authors who have developed an intimate relationship with this land. The fifth volume linked to the pastoral-nomadic dilemma in Darfur and Kordofan regions will be published on the occasion of this exhibition.

«I think that Claude Iverné’s work emanates true poetry» (Quentin Bajac, MoMa).

Bergen Kjøtt

Skutevikstorget 1, 5032 Bergen

http://bit-teatergarasjen.no/program/forestillinger/claude-iverne/