Select Page

19/10/2017 – 22/10/2017

Åpningstider:

Lor– €Son kl. 11–18

Vernissage:

19/10 kl. 17:00 – 20:00

CIRCLES&WIGS innta Felt og bruke galleriet som studio for å skape en kontinuerlig, performativ og steds-spesifik installasjon. I løpet av disse dagene vil arbeidet forandre seg og tilby besøkende ulike opplevelser, horisontalt med at tiden går og arbeidet utvikles. Uttrykket til utstillingen vil være prosessorientert og transformativt, i opposisjon til resultatet .

Approaching FELT like a studio, CIRCLES&WIGS will inhabit the gallery, making a continuous, performative, site-specific installation. Over the course of three days, the work will change, offering visitors a different viewing experience as time passes and the work develops. The emphasis of the exhibition will be on process and transformation as opposed to resolution.

FELT galleri

Nikolaismauet 2

https://www.facebook.com/FELTgalleri/