Select Page

03/06/2017 – 17/06/2017

Åpningstider:

Man– €Fre kl. 09–16

Tor–€“Tor kl. 09–19

Lor– €Lor kl. 10–14

Vernissage:

03/06 kl. 12:00 – 16:00

I ett år har Relander dobbelteksponert landskap i glassbeholdere, dette for å realisere en drøm fra barndommen. Han spiller på ideén om å være en ambisiøs samler som bevarer sine omgivelser til en stor personlig samling. De fleste landskap er fra hvor han vokste opp, på landsbygden i Sør-Finland, der Relander’s røtter fortsatt ligger. Etter at han ble far fikk han en seperasjonsangst til sin egen barndom som førte han inn i dette prosjektet.

Med flere eksponeringer kan Relander manipulere fotografiene sine i kamera. Dette prosjektet ble ikke laget eller lagret i en ekstern programvare, for eksempel Photoshop. Alle svarte og hvite dobbelteksponeringer er eksponert på mediumformatfilm som Relander utvikler og skanner selv. Nye verk i farge er dobbelteksponert i et digitalt full-frame kamera. Etter at “Jarred & Displaced” ble vist for første gang har den gått viralt.

Den tredje Juni kl.12-16 viser vi den pågående serien – inkludert de nye fargefotografiene som tidligere aldri har vært stilt ut offentlig.
Lett servering. Vi sees!

For a year Relander has been double exposing landscapes into mason jars, this to realize a childish dream. He play with the idea of being an ambitious collector conserving his environments into a large personal collection. Most landscapes are from where he grew up, on the countryside in south of Finland, where Relander’s roots still lie. After becoming a father, separation anxiety to his own childhood absorbed him into this project.

“With multiple exposures Relander is able to manipulate his photographs in-camera—this project was not created or layered in an external software such as Photoshop. All black & white double exposures are exposed on medium format film that Relander develop and scan himself. His new works in color are double exposed in a digital full-frame camera. The series have since gone viral.

On June 3rd, 12-16:00, Gallery Geo will display Relander’s ongoing ‘Jarred & Displayed’ project. This will include his new installment in colour, which has yet to be showcased to the public.
Light refreshments. See you there!

Galleri GEO

Olav Kyrresgate 43

www.gallerigeo.no